Застраховки и дела свързани с тях

Застраховки живот свързана с инвестиционен фонд

Във времена, в които спестяванията в банковите депозити не носят никаква доходност; пенсионната система може да осигури достойни старини едва на малцина, всички ние сме изправени пред въпроса как да защитим настоящето и бъдещето си както нашето, така и на децата ни. Единия от начините, който финансистите предлагат е сключването на застраховки живот.

Продуктът, който може да ви осигури спокойствие и допълнителна доходност в годините, в които няма да можете да изкарвате доходите, които изкарвате днес, е застраховка живот свързана с инвестиционен фонд.

Възползвайки се от съдействието ни при сключването на застраховка живот, свързана с инвестиционен фонд. Вие ще получите независима консултация при избора ви на инвестиционен подход, който да носи добра доходност на спестяванията ви; модерен спестовно-застрахователен продукт, при който ще имате възможност за максимален контрол и гъвкавост при управлението на спестяванията ви. Ще получите изключителен достъп до инвестиционни възможности; дългосрочна спестовност в съответствие на целите и приоритетите ви, интегриране на покрития за пълна защита на настоящето и бъдещето си. Доверете ни се, поискайте ни оферта и напълно безплатно ще получите предложение което да покрива вашите очаквания и предпочитания. Започнете да спестявате от днес, за да можете вие и децата ви да се радвате на едно по-спокойно и по-обезпечено бъдеще утре.

Адвокатска кантора Стойчевска § Партньори може да ви съдейства и да ви консултира при избор на застраховател и сключването на всякакви видове застраховки, като:

  • Гражданска отговорност
  • Живот
  • Злопоука
  • Имущество
  • Карго
  • Каско
  • Медицинска
  • Обща гражданска отговорност
  • Помощ при пътуване
  • Професионална отговорност / за лекари, адвокати, нотариуси и др./.

Също така може да ви съдействаме при решаването на извънсъдебни и съдебни спорове, възникнали по повод на настъпили застрахователни събития.

Можете да се свържете с нас:

на мобилен 0888011848,

чрез viber или

чрез e-mail: adv.stoychevska@gmail.com 

или през контактната форма на сайта.