За нас

Когато човек отвори страница ” За нас” на някой сайт, и особено сайт на адвокатска кантора, очаква да види снимки на официално облечени хора, строги и много сериозни, с още по сериозно описание на професионалните им възможности. В началото и аз бях залитнала по тази мода и бях решила да направя страницата ” За нас” по този начин.

адвокат Стойчевска

Но всъщност това не съм аз, това не е моя стил на работа, не е моя подход. И затова реших, да напиша откровения са себе си и работата си като адвокат, идващи дълбоко от сърцето и душата ми.

Тези, които ме познават няма да се очудят на подхода ми. А на тези които не ме познават, ще им кажа, че ще се радвам да се запознаем лично някой ден.

А сега, да ви разкажа малко повече за себе си.

Какво мога да кажа ” За нас”

Сигурна съм, че когато клиентите се срещнат за първи път с мен, изпитват пълен дискомфорт и несигурност. Сигурно в първите минути, постоянно си задават въпроса ” Боже къде попаднах. Ще убия Боби / името е примерно, обикновено клиентите идват при мен чрез препоръки/. Да, знам, че не изглеждам като адвокат. Обикновено ходя спортно облечена и винаги уговарям срещите си извън офиса. Този навик придобих, когато станах майка на две деца и се наложи да разделя времето си между клиентите и децата си.

Но след няколко минути разговор, хората разбират, че насреща им е застанал човек, който е готов да ги слуша толкова дълго време, колкото им е необходимо, човек, който търпеливо ще им обясни всички възможности за разрешаване на случая им и най-вече човек, който е съпричастен към тях и проблемите им. Истината е, че непринудената обстановка, без официалните костюми; секретарки; тежки дървени бюра и скучно подредени офиси също помага за осъществяването на по- ползотворен първи контакт с клиентите.

Не си мислете, че нямам допълнителни професионални квалификации или, че ми липсва опит. Разбира се разполагам с всичко това. Това което е важно за мен, обаче, е да бъда полезна на хората. Затова първото нещо, което искам да постигна е да ги успокоя; да им дам достатъчно точни първоначални насоки. За мен е важно след срещата ни клиентите да се почувстват уверени, че са се доверили на правилния професионалист и да знаят какво точно следва да се предприеме оттук натам.

Професионална квалификация

А сега, да спомена все пак и за професионалната си квалификация.

Адвокат съм от 2001 г. на свободна практика. През 2012 г. станах съдружник в Адвокатско дружество ” Дянкова и Стойчевска”. Завършила съм Нов Български Университет, магистър, специалност ” Право”. Имам завършена следдипломна квалификация към СУ” Св. Климент Охридски”, Европейско право, курс към ЦОА” Кръстьо Цончев ” Наднационални процедури от правото на ЕС за установяване и събиране на частни вземания, Курс за длъжностни лица по защита на личните данни и много други курсове и обучителни семинари.

Принципи в работата

В 20 годишния си професионален опит като адвокат изградих комплекс от навици, принципи и умения, които не спирам да надграждам и осъвършенствам.

1.При даване на устна правна консултация по казуси, за които се изискват специални знания изразявам мнението си след като допълнително се запозная с нормите регулиращи казуса и съдебната практика;

2. Абсолютна дискретност и лоялност към клиентите си;

3 Вярвам, че клиента има право на адвокат, необременен с какъвто и да е конфликт на интереси. Тоест не действа пряко или косвено за противната страна или за някое трето лице и който е независим от чужди влияния;

4.Откровено писмено и устно представителство, винаги давам мнението си относно начините, по които може да се развият отношенията, както и последиците за клиента от това.

5.Своевременно текущо осведомяване, компетентни съвети, грижливо представителство и съвестно изпълнение на поетите от мен задължения;

6.Подробно и ясно определяне на възнаграждението на адвоката;

7. Решаване на възникналите съдебни спорове ценейки времето и средствата на клиента. Усилията са насочени към решаване на споровете извънсъдебно по възможност Стараеме се да избера най-краткия и най-необременяващ клиента с разходи съдебен ред.

8.Процесуално представителство на клиента извършвано лично от мен, а не от него – тоест не се налага вие да ме търсите и да ме подсещате какви действия трябва да се извършат, това е моя работа.

9.Осъществяване на непрекъснато наблюдение, контрол и проверки на развитието на казуса в съда. Задължително осъществяване на контакт с вещите лица, деловодителите или съдебните секретари, ако това се налага.