Семейно право – бракоразводни адвокати

Адвокатска кантора „Стойчевска и Партньори” целейки да задоволи напълно вашите потребности и необходимости в областта на семейно право предлага разнообразие от правни услуги в областта на семейно право. Водени от принципа да удовлетворяваме професионално и навременно вашите специфични нужди, разбирането на реалните Ви проблеми и въпроси, свързани със семейното право, ние се стараем преди всичко да осъществим посредничество за доброволно уреждане на възникналият спор, да създадем чувство на удовлетвореност и сигурност във Вас, както и на професионална подкрепа.

Ако търсите адвокат, специалист по семейно право, разбираш вашите тревоги и готов да Ви подкрепи, вижте всички правни услуги, които предлагаме.

Правни консултации и процесуално представителство при:

 1. развод по общия исков ред – по вина на единият съпруг, както и без произнасяне от съда относно вината и по взаимно съгласие; Ще отговорим на всичките ви въпроси относно най- подходящият ред за Вас, по който да прекратите брака си. Можете да се доверите на нашите адвокати, които ще подходят с разбиране, търпение и изслушване на всички проблеми и въпроси, които ви вълнуват.
 2. след развода – вещно правни искове за собственост;
 3. искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
 4. първоначално определяне на издръжка, изпълнително производство за принудителното и събиране;
 5. спор за родителски права;

Какви други семейно правни услуги можем да ви предложим:

 1. Съдебно и извън съдебно определяне на режим на лични отношения между родители и деца;
 2. Водене на съдебно дело при несъгласие на единият родител за извеждане на дете извън границите на Република България;
 3. лишаване или ограничаване от родителски права;
 4. установяване или оспорване на произход от дете –припознаване, предявяване на искове за установяване на произход от бащата, оспорване на бащинство;
 5. пълно и непълно осиновяване;
 6. дела при първоначално присъдена издръжка за нейното увеличаване, намаляване.
 7. Изготвяне на брачни договори, консултации относно избор на режим на имуществото;

Получете безплатна първоначална правна консултация по вашият проблем чрез формата на сайта или на Мобилен: 0888011848.