Съдебна делба

съдебна делба

Когато няколко собственика на един недвижим имот искат да го поделят помежду си, но не могат да се разберат как да стане това, те прибягват до съда. Това е по-трудният и бавен начин, избран от участниците заради необходимостта от арбитър в спора. Поводи за съдебна делба са най-често случаите на общи наследствени имоти. Често повод е и и прекратяването на съпружеска имуществена общност. Но съдебна делба може да се извърши във всички случаи на обща собственост. Например разделяне на имоти, придобити чрез общ бизнес. Допустима е и за ликвидиране на общо право на строеж или надстрояване и пристрояване.

Адвокатска кантора Стойчевска & Партньори предоставя следните услуги относно извършването на съдебна делба:

1.Устни и писмени правни консултации;

2.Представителство пред другите съсобственици за осъществяване на доброволно прекратяване на съсобствеността;

3.Изготвяне на проект на Договори за доброволна делба; изготвяне и събиране на необходимите документи за нейното извършване, организиране и представителство на нотариалното изповядване;

4.Процесуално представителство. Делата свързани с подялба на недвижими имоти в по-голямата си част са продължителни, изтощителни и често придружени с много караници, упреци между съделителите. Затова е много важно да изберете адвокат на който имате пълно доверие. Ние знаем, също така, колко важно за вас е да бъдем дискретни и лоялни към вас. Ето защо може да доверите извършването на делбата на съсобствен имот на нас. Така най-накрая ще можете да си върнете спокойствието и сигурността, че правата ви ще бъдат защитени по най-добрия за вас начин.

Можете да се свържете с нас за уточняване на всякакви въпроси чрез формата за контакт.