Правни услуги за фирми

правни услуги за фирми

Адвокатска кантора Стойчевска § Партньори има богат опит в предоставянето на правни услуги за фирми.

Специализирани сме в сферата на търговското, гражданското и административното право, като повечето от клиентите ни са местни и чуждестранни търговци.

Наши клиенти са: ” Centrum Wspierania Projektow Europejskich S.A”-полско консултантско дружество, “БГ Продакшън” ООД-строително инвестиционно дружество, “Ми енд Би” ЕООД-основен вносител и дилър на SONY за България, „ И.С.П. – институт за сертификация Сан Паоло „ ООД, „ Кънтри хаузес” – ООД, ” Арко имоти” ООД и др.

Работим в екип със счетоводители, нотариуси, съдебни изпълнители, агенции за недвижими имоти, проектанти от всички специалности, строителен надзор, и други специалисти, рекламни агенции, агенции за социални и маркетингови проучвания.

В тази статия сме изброили богата гама от предоставяни от нас правни услуги за фирми, а именно:

1.Абонаментно правно обслужване;

2.Правно обслужване на чуждестранни инвестиции;

3.Регистрация, пререгистрация, промяна на вписани обстоятелства- управител, седалище и адрес, прехвърляне на дружествени дялове, прехвърляне на търговско предприятие, приемане, напускане и изключване на съдружници, увеличаване и намаляване на капитала, вписване на прокурист, прекратяване на дейността и заличаване на фирми, преобразуване на търговски дружества-сливане, вливане, отделяне разделяне, преобразуване чрез промяна на правната форма, обявяване на ГФО и др. вписвания в Търговският регистър;

4.Процесуално представителство по граждански, административни, административно-наказателни, изпълнителни, арбитражни производства и извънсъдебни способи за решаване на правни спорове;

5.Удостоверение за извършена пряка инвестиция;

6.Представителство в административни производства за издаване на актове, разрешения, лицензии;

Можете да се свържете с нас чрез формата за контакт.