Права на клиенти

избор, права на клиенти

Вашите права на клиенти

Като наши клиенти е важно да знаете какви права имате. Ние Ви гарантираме минимум следните права на клиенти *:

1 Право на абсолютна дискретност;

2 Право на адвокат, напълно лоялен към клиентите си;

3 Право на адвокат, необременен с какъвто и да е конфликт на интереси, т.е. недеиства пряко или косвено за противната страна или за някое трето лице и който е независим от чужди влияния;

4 Право на откровено писменно и устно представителство;

5 Право на текущо осведомяване, на компетентни съвети, на грижливо представителство и съвестно изпълнение на поетите от адвоката задължения;

6 Право на подробно и ясно определяне на възнаграждението на адвоката;

7 Правото да получава адвокатска защита при всякакви обстоятелства;

*Извлечение от Харта за правата на клиентите-приета на 04.10.2001 г. на Конференцията на Световната асоциация на юристите в Дъблин, не е приета и ратифицирана от РБългария.

В процеса на работа с клиенти, адвокатите от кантората са изградили комплекс от умения, знания и способности, не само в областта на правото, но и в области като психология, ключови умения за общуване, умения за водене на преговори и др., които ни дават самочувствието и увереността, че можем да ви сътрудничим да решите по-най добрия възможен начин вашите правни проблеми и да защитим в пълен обем вашите права.

Можете да се свържете с нас чрез попълване на формата за контакт.

Вижте още и нашите страници в социалните мрежи: