Нелоялни търговски практики

Европейското законодателство включва различни норми и директиви, които имат за цел да регулират търговските практики и да предотвратят нелоялна конкуренция на вътрешния пазар на Европейския съюз. Някои от най-важните норми в тази област включват Директивата за нелоялните търговски практики (Directive on Unfair Commercial Practices) и Директивата за заблуждаващата и сравнителната реклама (Directive on Misleading and Comparative Advertising).

Примери за нелоялни търговски практики според европейското законодателство:

Заблуждаваща информация: Използването на лъжлива, вкл. връщане на доказано неправдива информация, включително относно характеристиките на продуктите или услугите, произхода им или последиците от тяхното използване.

Пример: Една потребителка купува крем за лице, който претендира, че може да елиминира всички бръчки. Въпреки рекламите, тя не забелязва никакво подобрение след използването на продукта и осъзнава, че твърденията за ефективността му са били преувеличени и заблуждаващи.

Агресивни търговски практики: Използването на методи за притискане на клиентите , които могат да окажат непропорционален натиск върху потребителите, включително непрекъснати и нежелани обаждания или натрапчиви реклами.

Пример: Един млад мъж получава безброй телефонни обаждания и съобщения от компания за мобилни услуги, които настояват да го убедят да сключи нов договор с тях. Той се чувства изнервен и натискан, като се чувства принуден да приеме предложението, въпреки че не е наясно с всички условия и такси, свързани с него.

Скрита информация. Скрито или неясно предоставяне на важна информация, която потребителите трябва да знаят, преди да направят покупка. Например относно цените, допълнителните такси или правата на потребителите.

Пример:

Потребител купува електроника от онлайн магазин. В момента на плащане открива, че са включени скрити такси и доставката е значително по-скъпа от очакваното. Тъй като не е бил ясно предупреден за тези такси по време на избора на продукта, той се чувства измамен и объркан от предоставената информация.

Използване на информация за личните предпочитания на потребителите. Използването на лични данни за насочване на реклама към потребителите без тяхното ясно и изрично съгласие.

Още примери:

Фалшиви ограничени оферти. Когато продавачите рекламират дадено предложение като валидно за много кратък срок, те може да се опитват да ви накарат да купите нещо, без да отделите време да се информирате по-добре. Не е лоялно да се твърди, че дадена оферта е ограничена във времето, когато всъщност това не е така.

Пример: Получавате рекламно съобщение за продукт на специална цена с ограничено количество или време. Съобщението ви притиска да действате веднага, за да не изпуснете изгодната оферта. Всъщност, офертата може да е фалшива. /с цел манипулиране на потребителите чрез създаване на чувство на спешност и страх от изпускане на сделка/. Бъдете критични и проверявайте достоверността на офертата, преди да вземете решение за покупка.

Фалшиви специални условия.

Когато продавачите рекламират дадено предложение като валидно за много кратък срок. Те може да се опитват да ви накарат да купите нещо, без да отделите време да се информирате по-добре. Не е лоялно да се твърди, че дадена оферта е ограничена във времето, когато всъщност това не е така.

Пример: Виждате реклама за продукт с ниска цена и обещание за безплатна доставка и подарък. Но след като правите покупката, разбирате, че условията не се изпълняват и възникват скрити такси.

Други нелоялни търговски практики, които са забранени са:

– Примамваща реклама

– Непрозрачно класиране на резултатите от търсенето

– Фалшиви безплатни предложения

– Манипулиране на деца

– Модели на тъмен дизайн

– Неверни твърдения относно лечебни средства

– Неверни или заблуждаващи твърдения за екологосъобразност

– Реклами на инфлуенсъри в социалните медии

– Реклами в игри

– Фалшиви потребителски отзиви

Това са само някои от примерите за нелоялни търговски практики, които са забранени според европейското законодателство. Важно е да се отбележи, че конкретните норми и правила могат да варират между различните държави-членки на Европейския съюз, тъй като те трябва да бъдат транспонирани в националното право. Затова е важно да се консултирате със съответните национални закони и регулации или да потърсите юридически съветник за конкретен случай.

Съвети за потребителите, които могат да помогнат за защитата на техните права в случай на нелоялни търговски практики:

Бъдете информирани: Използвайте ресурсите и информацията, предоставена от организации за защита на правата на потребителите или от националните органи за консуматорска защита. Бъдете внимателни и запознайте се с правата си, както и с нормите и регулациите, които ги защитават.

Проверявайте информацията: Внимателно проверявайте продуктовата или услуговата информация, предоставяна от търговците. Търсете независими прегледи и мнения, четете отзиви от други потребители и проверявайте характеристиките и цените на продуктите или услугите, преди да направите покупка.

Заявете своите права: Ако смятате, че сте били жертва на нелоялна търговска практика, не се колебайте да заявите своите права. Свържете се с релевантните органи за консуматорска защита или със съветник по потребителските въпроси, за да получите информация и подкрепа относно стъпките, които можете да предприемете.

Запазвайте записи: Запазвайте всички документи, фактури, касови бележки и кореспонденция, свързани с покупките ви. Това може да бъде полезно като доказателство в случай на спор или жалба.

Съобщавайте за нелоялни практики: Ако сте станали свидетел или жертва на нелоялни търговски практики, свързани с продукти или услуги, може да ги съобщите на националните органи за консуматорска защита или на регулаторните органи. Това може да помогне за предотвратяване на подобни практики в бъдеще и за защита на други потребители.

Подкрепете организации за защита на потребителите: Активно подкрепяйте и участвайте в работата на организации за защита на правата на потребителите. Те могат да предоставят информация, обучение и правна подкрепа за потребителите, както и да работят за подобряване на правата и защитата на потребителите.

Всички тези стъпки могат да помогнат на потребителите да се защитят от нелоялни търговски практики и да подсилят своите права като потребители. В случай на нарушения, винаги е препоръчително да потърсите правна консултация или съвет от компетентни специалисти.

Вижте също:

Ако искате да получите повече информация относно компетентните органи и правните средства за защита на вашите права прочетете статията ни: Правни средства за защита на пострадалите от нелоялни търговски практики.

Ако имате нужда от съдействие или съвет, свържете се с нас чрез формата за контакт.