Location Image

гр.София, п.к.1606, бул." Тотлебен" № 5, ет.3

Time Image

Понеделник - Петък от 9:00 ч.-17.00 ч., след предварително уговорена среща или онлайн

Адвокатска кантора Стойчевска § Партньори – правни услуги Публикации Иск по чл.56 ЗН: Кредиторски Иск за Унищожаване на Отказ от Наследство

Иск по чл.56 ЗН: Кредиторски Иск за Унищожаване на Отказ от Наследство

иск по чл.56 ЗН

Иск по чл.56 ЗН представлява важен правен механизъм в българската правна система, който дава на кредиторите възможност да преследват своите вземания, когато имуществото на длъжника-наследник не е достатъчно. Иск по чл.56 ЗН Е конститутивен иск, който позволява на кредиторите да унищожат отказ от наследство и да насочат принудителното изпълнение върху наследственото имущество, осигурявайки си покритие за своите вземания.

Условия за Иск по чл. 56 ЗН:

  1. Кредиторът трябва да притежава статут на “кредитор” според българското гражданско право.
  2. Длъжникът, който е наследник, трябва да е направил валиден отказ от наследство.
  3. Кредиторът трябва да докаже, че не може да удовлетвори своите вземания с имуществото на длъжника-наследник.

Важно е да се подчертае, че не се изисква предварително знание за увреждането на длъжника или на трети лица, и не се изисква вземането на кредитора да бъде изискуемо или ликвидно. Самото вземане на кредитора срещу длъжника-наследник не е предмет на делото, образувано по иска по чл. 56 ЗН.

Практическо приложение на иск по чл.56 ЗН :

При успешно предявяване на иска по чл. 56 ЗН, кредиторът може да унищожи отказа от наследство и да използва наследственото имущество за задоволяване на своите вземания. Това предоставя на кредитора средство за насочено принудително изпълнение и гарантира, че техните права ще бъдат защитени.

Отмяната на отказа от наследство е относителна и не засяга други наследници или бенефициери на наследството. Този механизъм позволява на длъжника-наследник да запази наследството, но се справи с исковете на кредитора, ако те са установени.

Възражения на длъжника:

Важно е да се отбележи, че в производството по иска по чл. 56 ЗН, няма място за възражения, свързани с изтекла погасителна давност или с плащане на вземането на кредитора. Тези възражения не се преклудират и могат да бъдат предявени в последващи искове, които се отнасят до самото вземане.

Заключение:

Искът по чл. 56 ЗН представлява важен инструмент за кредиторите, който им предоставя възможност да преследват своите права и вземания в случаи, когато имуществото на длъжника-наследник не е достатъчно. Този конститутивен иск осигурява законна рамка за защита на интересите на кредиторите и им позволява да насочат принудителното изпълнение върху наследственото имущество, гарантирайки така покритие за техните вземания.

Вижте Решение № 50077 от 12.10.2023 г., по д.№1454/22 г., ВКС, Второ ГО.

Regenerate

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Related Post

регистрация на търговско дружество

Регистрация на търговско дружество в БългарияРегистрация на търговско дружество в България

Регистрацията на търговско дружество в България е регламентиран процес, който изисква подаване на документи в Агенцията по вписванията. В България съществуват различни видове търговски дружества, включително ЕООД, ООД, АД и

предварителен договор за ипотека

Действителен ли е предварителен договор за ипотека според ВКСДействителен ли е предварителен договор за ипотека според ВКС

Предварителният договор за ипотека не е консенсуален,. Тъй като не може да се счита сключен с постигане на съгласие на страните за строго определените в закона реквизити на ипотеката,. а