Интелектуална собственост

интелектуална собственост

Интелектуална собственост – търговска марка.

Eкипът на кантора “Стойчевска и партньори” осъществява консултации в областта на интелектуална собственост, във връзка със заявяване на търговски марки в Патентното ведомство на Република България в гр. София. Предлагаме и процесуална защита по спорове, касаещи търговски марки, в производствата по опозиция, заличаване и отмяна на търговски марки, развиващи се като първа инстанция в Патентно ведомство.

Регистрация на промишлен дизайн.

Кантора “Стойчевска и партньори” осъществява дейността по заявяване на национален промишлен дизайн в Патентното ведомство на Република България в гр. София. Какво представляват промишлените дизайни и какви правни възможности предоставят те може да прочетете тук. Срокът на действие на регистрацията на промишлен дизайн е 10 години от датата на подаване на заявката. Правото на заявяване принадлежи на автора или на неговия правоприемник.

Интелектуална собственост – защита на авторско право.

Адвокатите на кантора “Стойчевска и партньори” предлагаме да защитим професионално Вашите авторски права.

Услугите, които предлагаме в областта на защита на авторски права са обособени в няколко етапа:

  • процесуална защита на автора в съда от адвокат, при нарушено авторско право, както по наказателни, така и по гражданскоправни спорове в тази насока;
  • медиация по авторскоправни спорове;

Свържете се с нас чрез формата на сайта или на Мобилен: 0888011848 за да получите безплатно правна консултация и първоначални насоки за вашият казус.