Категория: Публикации

предварителен договор за ипотека

Действителен ли е предварителен договор за ипотека според ВКСДействителен ли е предварителен договор за ипотека според ВКСПредварителният договор за ипотека не е консенсуален,. Тъй като не може да се счита сключен с постигане на съгласие на страните за строго определените в закона реквизити на ипотеката,. а

възражение за прихващане

Възражение за прихващанеВъзражение за прихващанеПрихващането представлява специфичен правен инструмент, чиято същност и приложение често са обект на съдебно разглеждане, при направено възражение за прихващане. Статията разглежда основните аспекти на този механизъм, с който със

иск по чл.56 ЗН

Иск по чл.56 ЗН: Кредиторски Иск за Унищожаване на Отказ от НаследствоИск по чл.56 ЗН: Кредиторски Иск за Унищожаване на Отказ от НаследствоИск по чл.56 ЗН представлява важен правен механизъм в българската правна система, който дава на кредиторите възможност да преследват своите вземания, когато имуществото на длъжника-наследник не е достатъчно. Иск по

адвокат при покупка на имот

Защо да ползвате услугите на адвокат при покупка на имотЗащо да ползвате услугите на адвокат при покупка на имотПокупката на недвижим имот е една от най-важните и финансово значими инвестиции в живота на повечето хора. В тази статия ще представим важните аргументи в подкрепа на използването на адвокат

регистриране на търговска марка

Регистриране на търговска марка в БългарияРегистриране на търговска марка в БългарияРегистрирането на търговска марка в България е важен инструмент за защита на бизнеса. Какво представлява търговската марка и какви са изискванията и основанията за отказ на регистрация?

нищожност на завещание

Завещателни разпореждания: основания за нищожност и важността на съответствието със законодателствотоЗавещателни разпореждания: основания за нищожност и важността на съответствието със законодателствотоЗавещателните разпореждания са част от законодателството, регулиращо наследството и разпределението на имущество след смъртта на лице. Научете за основанията за нищожност на завещанието.

авторско право върху архитектурни проекти

Авторско право върху архитектурни проектиАвторско право върху архитектурни проектиАвторското право върху архитектурни проекти се урежда от ЗАПСП и изисква творческа дейност, изразност и оригиналност. Срокът е 70 години след смъртта на автора.

регистрация на търговско дружество

Регистрация на търговско дружество в БългарияРегистрация на търговско дружество в БългарияРегистрацията на търговско дружество в България е регламентиран процес, който изисква подаване на документи в Агенцията по вписванията. В България съществуват различни видове търговски дружества, включително ЕООД, ООД, АД и

сделки за придобиване на имот

Сделки за придобиване на имотСделки за придобиване на имотНаучете повече за най-често използваните сделки за придобиване на имот, като купуване, даряване и унаследяване. Разберете повече за договорите и законите, свързани с тях.