Ден: 18.10.2023

възражение за прихващане

Възражение за прихващанеВъзражение за прихващанеПрихващането представлява специфичен правен инструмент, чиято същност и приложение често са обект на съдебно разглеждане, при направено възражение за прихващане. Статията разглежда основните аспекти на този механизъм, с който със