Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

Чуждестранни инвестиции

Адвокатска кантора Стойчевска предлага на своите чуждестранни клиенти пълно правно обслужване на техните инвестиции в РБългария

ПЪЛНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ:

1.Консултантско обслужване относно правните и икономически условия, влияещи върху конкретната чуждестранна инвестиция;

2.Избор на правилната правна и данъчна структура и регистрация на търговски дружества- предоставяне на услуги като виртуален офис, ползване на адрес за регистрация и съответно представителство на фирмата на този адрес;

3.Анализ и детайлно проучване на всички релевантни юридически и икономически аспекти на инвестицията, изготвяне на бизнес план за нейното реализиране, изпълнение на различните дейности по същинското реализиране на инвестицията, като наемане или закупуване на недвижими имоти, проектиране, узаконяване, издаване на разрешения, лицензии и др., осъществяване на преговори, изготвяне на документи свързани с легализирането на дейността;

4.Правно представителство на чуждестранни фирми, клонове на чуждестранни фирми;

5.Правна помощ на мениджъра при изпълнение на функциите му по управление;

6.Участие в съставянето и изготвянето на вътрешно фирмени актове и други документи с правен характер;

7.Всякакви други правни и административни услуги произтичащи от характера и същността на чуждестранната инвестиция;