Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

Регистрация на фирма

Регистрация на фирма в Търговският регистър

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕТ

1 ДЪРЖАВНИ ТАКСИ за:

запазване на име, такса вписване в търговския регистър, банкови преводи,нотариални такси

2 АДВОКАТСКИ ХОНОРАР, включва следните услуги:

 • Правна консултация;
 • Изготвяне и подаване в АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА-Търговски регистър на необходимите документи за регистриране;

общо: 300 лв.

Цената на услугата при онлайн регистрация е 240 лв.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕООД /ООД

1 ДЪРЖАВНИ ТАКСИ за: запазване на име- , такса вписване в търговския регистър, банкови преводи, нотариални такси

2 АДВОКАТСКИ ХОНОРАР, включва следните услуги:

 • Правна консултация;
 • Изготвяне и подаване в АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА на необходимите документи за регистриране;
 • Съдействие/ или при упълномощаване откриване на набирателна сметка на дружеството;

общо: 500 лв.

Цената на услугата при онлайн регистрация е 400 лв.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ДО АВ-ТР по образец

1 АДВОКАТСКИ ХОНОРАР в размер на 70 лв., не включва изготвянето на необходимите документи и дължимата държавна такса, които се представят от клиента.

За извършване на други правни услуги и консултации адвокатския хонорар се договаря с клиента според сложността на казуса и изразходваното време.

ОБЯВЯВАНЕ В ТР на Годишни финансови отчети ОНЛАЙН

1.ДЪРЖАВНИ ТАКСИ за: обявяване на актове към ТР, банкови преводи,

2.АДВОКАТСКИ ХОНОРАР, включва следните услуги:

 • Правна консултация;

  Изготвяне на придружаващите документи/Протокол от общо събрание/Решение на Едноличен собственик на капитала, Декларация/

  Подаване на документите в Търговския регистър

  общо: 60 лв.