Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

Фирмени регистрации

Адвокатска кантора предлага на своите клиенти извършването на правни услуги, регистрация на търговски дружества - фирми:

1.Регистрация на търговско дружество в Агенция по вписване-Търговски регистър-ЕТ, ЕООД, ООД, АД, СД, КД, КДА

2.Онлайн регистриране на търговски дружества-получавате 20 % отстъпка от уговореният адвокатския хонорар- спестявате време, пари и получавате същото качество на услугата, независимо дали се намирате в същият град или държава, в който практикува избраният от Вас адвокат.

3.Услуга ползване на наш адрес за "седалище и адрес на регистрация" на вашето търговско дружество;

4.Промяна на вписани обстоятелства- управител, седалище и адрес, прехвърляне на дружествени дялове, прехвърляне на търговско предприятие, приемане, напускане и изключване на съдружници, увеличаване и намаляване на капитала, вписване на прокурист, прекратяване на дейността и заличаване на фирми, преобразуване на търговски дружества-сливане, вливане, отделяне разделяне, преобразуване чрез промяна на правната форма, обявяване на ГФО и др. вписвания в Търговският регистър;

5.Регистрация на юридически лица с нестопанска цел;

6.Представителство в административни производства за издаване на актове, разрешения, лицензии;