Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

Данъчно право

Данъчно право Печат Е-мейл

Данъчното право урежда отношенията във връзка с облагането на доходите или имуществото на задължените лица. Данъчното право е основен инструмент в сферата на държавното управление. Чрез него държавата регулира развитието на икономиката си, създава стимули за икономически ръст или препятства появата на неблагоприятни явления в стопанството си.

 

Адвокатска кантора Стойчевска & Партньори извършва следните услуги:

 

1.Устни и писмени правни консултации;

 

2.Изготвяне на възражение срещу Ревизионен доклад;

 

3.Обжалване на Ревизионен акт по административен ред;

 

4.Процесуално представителство при обжалване на Ревизионен акт по съдебен ред;

 

В тази категория Адвокатска кантора Стойчевска & Партньори ще публикува статии с правни съвети, описание и правна характеристика на ревизионното производство, административното и съдебното производство по обжалване на ревизионни актове, др. полезна информация в областта на данъчното законодателство.Статиите съдържат:

 

1.Кратък преглед на статията;

 

2.Подробно изложение;

 

3.Текст на правни норми;

 

Вижте още:

 

Данъчна ревизия, ревизионен доклад и ревизионен акт

 

Административно и съдебно обжалване на ревизионни актове