Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

Застраховки и дела свързани с тях

Застраховка живот свързана с инвестиционен фонд

Във времена, в които спестяванията в банковите депозити не носят никаква доходност, а пенсионната система може да осигури достойни старини едва на малцина, всички ние сме изправеи пред въпроса как да защитим настоящето и бъдещето си както нашето, така и на децата ни.

Продуктът, който може да ви осигури спокойствие и допълнителна доходност в годините, в които няма да можете да изкарвате доходите, които изкарвате днес, е застраховка живот свързана с инвестиционен фонд.

Възползвайки се от съдействието ни при сключването на застраховка живот, свързана с инвестиционен фонд, вие ще получите независима консултация при избора ви на инвестиционен подход, който да носи добра доходност на спестяванията ви, модерен спестовно-застрахователен продукт, при който ще имате възможност за максимален контрол и гъвкавост при управлението на спестяванията ви. Ще получите изключителен достъп до инвестиционни възможности, дългосрочна спестовност в съответствие на целите и приоритетите ви, интегриране на покрития за пълна защита на настоящето и бъдещето си. Доверете ни се, поискайте ни оферта и напълно безплатно ще получите предложение което да покрива вашите очаквания и предпочитания. Започнете да спестявате от днес, за да можете вие и децата ви да се радвате на едно по-спокойно и по-обезпечено бъдеще утре.

Адвокатска кантора Стойчевска § Партньори може да ви съдейства и да ви консултира при избор на застраховател и сключването на всякакви видове застраховки, като:

 • Гражданска отговорност

 • Живот

 • Злопоука

 • Имущество

 • Карго

 • Каско

 • Медицинска

 • Обща гражданска отговорност

 • Помощ при пътуване

 • Професионална отговорност / за лекари, адвокати, нотариуси и др./.

Също така може да ви съдействаме при решаването на извънсъдебни и съдебни спорове, възникнали по повод на настъпили застрахователни събития.

Можете да се свържете с нас на мобилен 0888011848, чрез viber или чрез e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или през контактната форма на сайта.

Онлайн правна консултация

ОНЛАЙН ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ

Искате бързо, лесно и без да се налага да обикаляте адвокатските кантори и без да се налага да напускате домa или офиса си, да получите правно съдействие и консултация по вашия казус?

Възползвайте се от услугата, която предлагаме за нашите клиенти, изразяваща се в запознаване с конкретния проблем, кратка правна консултация по казуса и предложение за начините за решаване на казуса ви.

Единственото, което трябва да направите е:

1 Опишете правния си проблем, като ако е необходимо и приложите документи, които да бъдат прегледани от нас при даването на правната консултация. Това може да стане, като изпратите своето запитване на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или, ако искате може да се присъедините към общността ни във Вайбър, като последвате линка: https://lnkd.in/dHPG249, където също можете на лично съобщение да ни изпратите вашия казус, както и снимки на документи от телефона ви.

2 Заплатете чрез бутона 

адвокатско възнаграждение в размер на 50 лв. за правна консултация;

3 След като получим вашето плащане и се запознаем с казуса и приложените документи, в рамките на 48 часа ще ви изпратим на посочения от вас e-mail писмена правна консултация и предложение за начините за решаване на казуса ви.

4 Допълнителен бонус, който ви предлагаме към тази услуга е да ви отговорим безплатно на всякакви уточняващи или неясни за вас въпроси, които са възникнали след получаване на писмената консултация, като това може да стане на мобилен телефон 0888011848, Вайбър или на посочения от вас e-mail. Допълнителни въпроси можете да задавате до 15 дни от извършването на услугата.

Правни възможности за определяне на ДЛЗЛД

РЕДОВНО, СИСТЕМАТИЧНО, МАЩАБНО НАБЛЮДЕНИЕ НА СУБЕКТИ КАТО ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

 • Основни дейности - ключови операции за постигане на целите на администратора или обработващия
 • Наблюдение на субекти -  следене в интернет, включително с последващо използване на техники за профилиране, по-специално с цел да се вземат отнасящи се до тях решения или да се анализират или предвиждат техните лични предпочитания, поведение и начин на мислене, както и наблюдение в по-широк контекст, който не се ограничава само в онлайн среда
 • Редовно - текущо или случващо се на определени интервали за определено време; случващо се или повтарящо се в определени срокове; постоянно или периодично провеждано
 • Систематично - възникващо в съответствие със система; предварително подредено, организирано или методично; състоящо се като част от общ план за събиране на данни; предприето като част от стратегия
 • Мащабно  - обработване на значителен обем лични данни на регионално, национално и наднационално равнище (обработване на лични данни на значителен или неограничен брой субекти на данни или обем лични данни, когато основните дейности на администратора или обработващия лични данни, включително средствата за тяхното изпълнение, се състоят в такива операции)

ПРАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЗЛД

 • ДЗЛД като член на персонала на администратора/обработващия – самостоятелна длъжност или възлагане на допълнителни функции на служител на друга длъжност
 • ДЗЛД въз основа на договор за услуги с администратора/обработващия
 • Съвместно определяне на ДЗЛД от група предприятия (контролиращо предприятие и контролираните от него предприятия) – при условие, че всяко предприятие има „лесен достъп“ до ДЗЛД
 • Определяне на едно ДЗЛД от администратори и обработващи, които са обществени органи или структури

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЗЛД

 • Професионални качества - познания в областта на законодателството и практиките за защитата на личните данни; познаване на сектора и организацията на администратора; разбиране на операциите по обработка, информационните системи, сигурността на данните и необходимостта от тяхната защита; добро познаване на административните правила и процедури, които се прилагат от администратора, когато той е публичен орган
 • Способност за изпълнение на задачите - отнася се до личните качества и знания на лицето, като се изисква почтеност и висока професионална етика, както и заемане на позиция в структурата на администратора или обработващия, даваща възможност за изпълнение на задачите
 • Публикуване на данните за контакт - администраторът или обработващият лични данни публикуват данните за контакт с ДЗЛД и ги съобщават на надзорния орган

ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Предоставянето (трансферът) на лични данни като действие по обработване на лични данни
 • Осъществяване при наличие на правно основание за предоставяне и получаване и при спазване на принципите за обработване на данните
 • Предоставянето е свързано с правото на субектите на данни да бъдат информирани относно получателите/категориите получатели, на които могат да бъдат разкривани данните
 • Предоставянето е свързано с правото на субектите на данни да бъдат информирани и за намерението му да предаде личните данни на трета държава или международна организация, включително относно наличието или отсъствието на решение на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита или позоваване на подходящите или приложимите гаранции и средства за получаване на копие от тях или на информация къде са налични
 • Предоставянето на лични данни от един администратор на друг администратор на територията на Европейския съюз е свободно
 1. Спазване на другите изисквания на ОРЗД и
 2. Прилагане на условията по чл. 44 и сл. за гарантиране на нивото на защита, осигурено с ОРЗД, а именно:
  • Трансфер на данни въз основа на решение на Европейската комисия за наличие на адекватно ниво на защита на данните (чл. 45 ОРЗД) – принципното правило за допустимост на трансфера на данни;
  • Трансфер на данни въз основа на подходящи гаранции (чл. 46 ОРЗД) - приложимо правно основание при липса на решение за адекватност на Европейската комисия;
  • Трансфер на данни чрез прилагане на дерогации в особени случаи (чл. 49, пар. 1, б. „а“-„ж“ ОРЗД) – приложимо правно основание само при липса на решение за адекватност или на подходящи гаранции;
  • Трансфер на данни при уведомителен режим (чл. 49, пар.1, втора алинея ОРЗД) – приложимо основание при липса на посочените по-горе условия;
  • Трансфер на данни въз основа на международно споразумение (чл. 48 ОРЗД) – приложимо в случаите на предаване или разкриване на данни, което не е разрешено от правото на ЕС (случаите, в които трансферът произтича от задължение на администратора или обработващия да изпълни решение на съд, трибунал или на административен орган на трета държава).

Задължения на администратор, обработващ лични данни и ДЛЗЛД

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА

 • Обработване на личните данни в съответствие с принципите за защита на личните данни (чл. 5-11) - администраторът носи отговорността и трябва да е в състояние да докаже спазването на произтичащите от тях изисквания
 •  Съдействие за упражняване на правата на субектите на данни съгласно ОРЗД (чл. 12-22)
 • администраторът предприема необходимите действия за предоставяне на информация и комуникация, която се отнася до обработването
 • запознаване на администратора и неговите служители с правата на физическите лица и тяхното съдържание
 • предвиждане на вътрешни процедури за приемане, разглеждане и отговаряне в едномесечен срок на искания от физически лица за упражняване на правата им
 • Определяне на представител в ЕС, ако не е установен в ЕС, но ОРДЗ се прилага за него (чл. 27)
 • представителят трябва да е установен в една от държавите членки, в която се намират субектите, чиито данни се обработват
 • овластяване на представителя с мандат, който позволява надзорните органи и субектите на данни да се обръщат към него по всички въпроси, свързани с обработването
 • Управление на риска за сигурността на данните:
 • анализ на риска (чл. 24)
 • осигуряване на защита на етапа на проектирането и по подразбиране (чл. 25)
 • извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните (чл. 35)
 • провеждане на предварителна консултация с надзорния орган, когато от оценката на въздействието следва висок риск, ако администраторът не предприеме мерки за ограничаване на риска (чл. 36)
 • прилагане на подходящи технически и организационни мерки за защита на данните (чл. 32), например криптиране, псевдонимизация, гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване, своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на инцидент, редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки
 • Отношения администратор-обработващ (чл. 28)
 • Отношения между съвместни администратори (чл. 26)
 • Сътрудничество с надзорния орган

- с Регламента отпадна задължението за регистрация пред КЗЛД, считано от 25 май 2018 г.

- определяне на длъжностно лице по защита на данните, когато такова се изисква (чл. 37-39)

- провеждане на предварителна консултация с надзорния орган, когато от оценката на въздействието следва висок риск, ако администраторът не предприеме мерки за ограничаване на риска (чл. 36), както и в случаите по чл. 12, ал. 2 от ЗЗЛД

- сътрудничество с надзорния орган при изпълнение на неговите задължения от страна на администратора и обработващия (чл. 31)

- уведомяване на надзорния орган за нарушение на сигурността на личните данни (чл. 33)

 •  Съобщаване на субекта на данните за нарушение на сигурността на личните данни (чл. 34);
 • Прилагане на изискванията при предаване на лични данни (трансфер на данни) на трети държави или международни организации (чл. 44-48);
 •  Осигуряване на отчетност:
 • поддържане на регистър на дейностите по обработване на лични данни (чл. 30)
 • по желание присъединяване към одобрени кодекси за поведение (чл. 40) и сертифициране (чл. 42)
 • извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните в изискуемите случаи (чл. 35)
 • документиране на съгласието, ако на това основание се обработват личните данни (чл. 7)
 • други способи за отчетност

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБРАБОТВАЩИЯ ЛИЧНИ ДАННИ

 • Определяне на представител, когато не е установен в ЕС (чл. 27)
 •  Спазване на изискванията по чл. 28 от Регламента в отношенията с администратора
 •  Поддържане на регистър на всички дейности по обработването (чл. 30, пар. 2)
 •  Сътрудничество с надзорния орган (чл. 31)
 •  Прилагане на подходящи технически и организационни мерки (чл. 32)
 •  Уведомяване на администратора при нарушение на сигурността на личните данни (чл. 33, пар. 2)
 •  Определяне на длъжностно лице по защита на данните (чл. 37)
 •  Прилагане на изискванията при предаване на лични данни на трета държава или международна организация (чл. 44 и сл.)

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

 • Случаи на задължително определяне на ДЗЛД:
  • при обработване, извършвано от публичен орган или структура (държавни органи, с изключение на съдилищата при изпълнение на съдебните им функции; органи на местното самоуправление; структура, чиято основна дейност е свързана с разходване на публични средства)
  • когато основните дейности на администратора/обработващия се състоят в операции по обработване, които изискват редовно и систематично мащабно наблюдение на субектите на данни
  • когато основните дейности на администратора/обработващия се състоят в мащабно обработване на специални категории данни или на лични данни, свързани с присъди и нарушения
  • когато това се изисква от правото на Европейския съюз или на държава членка

Обработване на лични данни за целите на директния маркетинг

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНИЯ МАРКЕТИНГ

 • Директен маркетинг – предлагане на стоки и услуги на физически лица по телефон, по поща или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.
 • Съображение 47 in fine „Обработването на лични данни за целите на директния маркетинг може да се разглежда като осъществявано поради законен интерес.”
 • Съображение 38 „На децата се полага специална защита на личните данни, тъй като те не познават достатъчно добре съответните рискове, последици и гаранции, както и своите права, свързани с обработването на лични данни. Тази специална защита следва да се прилага по-специално за използването на лични данни на деца за целите на маркетинга или за създаване на личностни или потребителски профили и събирането на лични данни по отношение на деца при ползване на услуги, предоставяни пряко на деца.“
 • Когато личните данни се обработват за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу обработването, отнасящо се до него за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. При възражение обработването на лични данни за тези цели се прекратява. /Чл. 21, пар. 2 и 3 от Общия регламент/
 • Ако обработването на лични данни за целите на директния маркетинг включва профилиране, субектът на данни трябва да бъде информиран за профилирането и използваната логика, значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данни. /Чл. 13, пар. 2, б. „е“ и чл. 14, пар. 2, б. „ж“ от Общия регламент/

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ

 • Информираност;

1) Информация, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данните

 • идентифициране на администратора – наименование и начин за контакт, включително с длъжностното лице по защита на данните, ако има такова (адрес, електронна поща, телефон и т.н.);
 • какви категории лични данни се събират, за какви цели и на какви правни основания;
 • категориите получатели на лични данни извън администратора, както и дали ще се предават (трансферират) данни в трети страни извън ЕС;
 • срока за съхранение на данните;
 • съществуването на конкретни права на субектите на данните (право на достъп, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването, възражение срещу обработването, преносимост на данните) и реда за упражняването им;
 • правото на субектите на данни да подадат жалба до КЗЛД или до съда;
 • дали предоставянето на лични данни е задължително по закон или договорно изискване, както и евентуалните последствия, ако тези данни не бъдат предоставени;
 • (ако е приложимо) дали има автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

Информацията се предоставя в момента на получаване на данните, освен ако субектът вече разполага с нея.

2) Информация, предоставяна при събиране на лични данни от друг източник

 • идентифициране на администратора – наименование и начин за контакт, включително с длъжностното лице по защита на данните, ако има такова (адрес, електронна поща, телефон и т.н.);
 • какви категории лични данни се събират и за какви цели се обработват;
 • категориите получатели на лични данни извън администратора, както и дали ще се предават (трансферират) данни в трети страни извън ЕС;
 • срока за съхранение на данните;
 • съществуването на конкретни права на субектите на данните (право на достъп, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването, възражение срещу обработването, преносимост на данните) и реда за упражняването им;
 • правото на субектите на данни да подадат жалба до КЗЛД или до съда;
 • източника на данните, включително дали данните са от публично достъпен източник;
 • (ако е приложимо) дали има автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

Администраторът информира субекта, когато личните данни са получени от друг източник, в разумен срок след получаването им, но най-късно в срок до един месец, като се отчитат конкретните обстоятелства, при които личните данни се обработват.

Ако данните се използват за връзка със субекта на данните, информацията се предоставя най-късно при осъществяване на първия контакт с този субект на данните.

Ако е предвидено разкриване пред друг получател, информацията се предоставя най-късно при разкриването на личните данни за първи път.

Задължението за информиране не се прилага, когато:

 • субектът на данните вече разполага с информацията;
 • предоставянето на такава информация се окаже невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия;
 • получаването или разкриването е изрично разрешено от правото на ЕС или правото на държавата членка;
 • личните данни трябва да останат поверителни при спазване на законово задължение за опазване на професионална тайна или за поверителност.
 • Достъп до собствени лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни или непълни);
 • Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни;
 • Право на възражение;
 • Право лицето да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред.

АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ РЕШЕНИЯ

 • Решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, е решение, взето по технологичен начин без човешко участие. Дори в част от тези технологични дейности да участва човешкият фактор, без да има реално влияние върху вземането на решението, то следва да се счита за основаващо се единствено на автоматизирано обработване.
 • Съществени правни и други последици – когато решението се отразява на правата и законните интереси на субекта на данни или има потенциал за повлияе значително на обстоятелствата, поведението или избора на засегнатите лица.
 • Профилирането е „всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическото лице , и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение“. За неговото съществуване не е достатъчно само да има автоматизирано обработване на лични данни. Целта е оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическото лице.
 • Информиране на субекта на данни за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране – чл. 13, пар. 2, б. „е“ и чл. 14, пар. 2, б. „ж“ от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Гарантиране на правото по чл. 22 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните по чл. 35, пар. 3, б. „а“ от Регламент (ЕС 2016/679;
 • Извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните по чл. 35, пар. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 в следните случаи:
  • обработване на генетични данни с цел профилиране, което поражда правни последици за субекта на данни или по подобен начин го засяга в значителна степен;
  • обработване на данни за местоположение с цел профилиране, което поражда правни последици за субекта на данни или по подобен начин го засяга в значителна степен.
  • обработване на лични данни на деца при пряко предлагане на услуги на информационното общество.

Още статии ...