Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

Имотни казуси-правни услуги от адвокати

Имотни казуси - правни услуги относно компетентна защита в областта на правото на собственост


Адвокатска кантора „Стойчевска и Партньори” има богат опит в областта на правото на собственост, както и свързаните с него ограничени вещни права - правото на ползване, правото на преминаване, правото на надстрояване, на пристрояване, , облигационно право. Благодарение на работата ни при обслужването на строителни фирми сме изградили дългосрочно сътрудничество с други специалисти, като счетоводители, нотариуси, съдебни изпълнители, агенции за недвижими имоти, проектанти от всички специалности, строителен надзор, и други специалисти.

Ето защо сме сигурни, че можем да Ви предложим професионални и компетентни правни услуги по всякакви имотни казуси:

  1. Устни и писмени консултации по вещно - правни въпроси;
  2. Участие или представителство при провеждането на преговори, съдействие при събирането и правното анализиране на всички документи, необходими за успешното приключване на сделката;
  3. Изготвяне и преглеждане на проектодокументацията при покупко - продажба на имот или други вещни права върху имот;
  4. Изготвяне на предварителни договори за покупко продажба на недвижими имоти, нотариални актове и други правни документи;
  5. Правна помощ, съвети и представителство след покупката на недвижим имот - пред Агенцията по вписванията – Имотен регистър, АГКК, Данъчни служби;
  6. Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции при спорове относно право на собственост и останалите ограничени вещни права – установителни искове за признаване правото на собственост по Закона за собствеността или така наречените ревандикационен и негаторен иск, искове за разпределяне ползването на съсобствени вещи, владелчески искове-защита и възстановяване на нарушено владение, изваждане на собственик по чл. 45, ал. 1от ЗС, който допуска неправомерно поведение в притежавания от него самостоятелен обект, производство за сключване на окончателен договор и изпълнителни производства .
  7. Правна помощ и съдействие при вписване на актове по чл.112, чл.114 и чл.115 от Закона за собствеността в Агенция по вписванията – Имотен регистър.

Свържете се с нас чрез формата на сайта или на Мобилен: 0888011848 за да получите безплатно правна консултация и първоначални насоки за вашият казус.