Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

Екип

     Адв. Дамяна Стойчевска, мобилен: 0888011848

Магистър по „Право” на Нов Български университет.

Следдипломна квалификация " Право на Европейския съюз", Софийски университет " Св. Климент Охридски", Юридически факултет;

Курс " Наднационални процедури от правото на ЕС за установяване и събиране на частни вземания", ЦОА"Кръстьо Цончев"

Сертификат за завършен Курс за длъжностни лица по защита на личните данни / DPO/

Юридически стаж – над 17 години.

Член на Софийска Адвокатска Колегия от 2001 г. 

Практикува в областта на административно и данъчно право, търговско право, гражданско и вещно право, семейно и наследствено право, право на ЕС.