Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

Съдебна делба

Когато няколко собственика на един недвижим имот искат да го поделят помежду си, но не могат да се разберат как да стане това, те прибягват до съда – по-трудният и бавен начин, избран от участниците заради необходимостта от арбитър в спора. Поводи за съдебна делба са най-често случаите на общи наследствени имоти, както и прекратяването на съпружеска имуществена общност, но съдебна делба може да се извърши във всички случаи на обща собственост, например разделяне на имоти, придобити чрез общ бизнес. Допустима е и за ликвидиране на общо право на строеж или надстрояване и пристрояване.

Адвокатска кантора Стойчевска & Партньори извършва следните услуги:

1.Устни и писмени правни консултации;

2.Представителство пред другите съсобственици за осъществяване на доброволно прекратяване на съсобствеността;

3.Изготвяне на проект на Договори за доброволна делба, изготвяне и събиране на необходимите документи за нейното извършване, организиране и представителство на нотариалното изповядване;

4.Процесуално представителство при съдебна делба;

В тази категория Адвокатска кантора Стойчевска & Партньори ще публикува статии с правни съвети, описание и правна характеристика на съдебното делбено производство, общи положения, особеностти, др. полезна информация .Статиите съдържат:

1.Кратък преглед на статията;

2.Подробно изложение;

Вижте още: Съдебна делба-общи положения;

Делба на жилище, сграда или друг самостоятелен обект;